Khepri Consult er et firma der beskæftiger sig med undervisning, facilitering og rådgivning af bl.a. virksomheder i den farmaceutiske sektor.

Undervisning og opkvalificering af medarbejdere er et meget centralt område i enhver virksomhed, der ønsker at opnå bedre resultater. Dette gælder både fra medarbejderens side samt også fra virksomhedens side. Khepri Consult har stor erfaring med undervisning inden for specielt GMP relaterede emner. Undervisningen er baseret på, at deltagerne både får viden om hvordan ting gøres, men specielt også hvorfor de skal løses på specifikke måder.

Facilitering og rådgivning af teams, afdelinger eller virksomheder, er også et område hvor Khepri Consult kan løse opgaver.
I mange situationer kender man målet og ressourcemulighederne, men har brug for hjælp til at komme frem til enkle og brugbare muligheder, dette er facilitering af beslutningsprocesser.
Situationer, hvor der er behov for rådgivning, vil typisk være kendetegnet af en uklarhed mht. mål, udgangspunkt eller ressourcebehov. Tilgangen vil således være præget at mere styring, end når der er tale om facilitering, hvor løsningen ofte ligger i organisationen allerede.